222Lodge met Jan Barel en André Pielage

222lodge is terug in haar oorspronkelijke vorm: twee kunstenaars zijn uitgenodigd om een programma samen te stellen met beeld- en geluidsfragmenten die zij als inspirerend ervaren. Daarbij kan alles worden getoond behalve het eigen werk. De presentatie begint om 20:30 en vindt plaats in het atelier van Frans van Lent in het ateliergebouw aan de Singel 222. De deur is open vanaf 20:00 uur. De toegang is vrij.

Over Jan Barel:
‘Taal en vondsten in mijn directe omgeving zijn de belangrijkste bronnen voor mijn werk.Een foto of een voorwerp in mijn atelier, de naam van een vrouw op een boot: alles kan aanleiding zijn voor een schilderij.Intuïtief verzamel ik die beelden die eventueel bruikbaar zijn voor een werk.In de uitvoering er van voel ik een grote vrijheid: het schilderij dat ik ga maken hoeft niet per se op het vorige te lijken’.

janbarel.com

Over André Pielage:
Een innerlijke beleving speelt zich per definitie in meerdere dimensies af. André Pielage wil dat niet als spirituele boodschap verkondigen, maar bezien vanuit een objectief standpunt. Zijn installaties en objecten hebben als belangrijkste thema de ruimte, of specifieker: de tussenruimte, die in zijn werk een even grote betekenis vertegenwoordigt als de ruimte die het materiaal zelf inneemt. Inherent aan zijn streven kenmerkt het werk van André Pielage zich meestal door transparantie of ijlheid. Het delicate karakter combineert hij met monumentaliteit, juist om de ruimte in het werk fysiek voelbaar te maken.

andrepielage.nl