222lodge Extern: Equinox maart 2023

Hof, Dordrecht (NL)
03/26   2023
13:00 – 14:00
Equinox – same but different
-De Equinox is een internationale dag voor publieke acties voor vrijheid voor alle mensen. Op de Equinox, die elk jaar tweemaal plaatsvindt (rond 20 maart en 22 september), duren de dag en de nacht op de hele wereld ongeveer even lang. In deze geest van deze kosmische gelijkheid, ontstaat een globale verbinding tussen mensen die samen performen in de openbare ruimte.
Dit samen delen van tijd en ruimte brengt ons dichter bij elkaar, creëert een tijdelijke wereldwijde gemeenschap die geweldloze uitingen aanmoedigt, door middel van performance kunst in lokaal-specifieke omstandigheden.
Iedereen is welkom om met openheid en in solidariteit deel te nemen, om de diversiteit te omarmen en te belichamen, en om tegelijkertijd elkaars individuele omstandigheden, moeilijkheden en conflicten te erkennen.-Samenwerkingen ontstonden spontaan. Er was geen programma met opeenvolgende performances. Alles vond gelijktijdig plaats binnen het aangegeven uur.  
Equinox – same but different
The Equinox is an international day of public action for freedom for all people. On the Equinox, which takes place twice each year (around 20 March and 22 September), the day and night last approximately the same length around the world. In this spirit of this cosmic equality, a global connection emerges between people performing together in public space.
This sharing of time and space together brings us closer together, creates a temporary global community that encourages non-violent expression, through performance art in local-specific conditions.
All are welcome to participate with openness and in solidarity, to embrace and embody diversity, while acknowledging each other’s individual circumstances, difficulties and conflicts.Collaborations arose spontaneously. There was no programme of consecutive performances. Everything took place simultaneously within the specified hour.
Deelnemers/Participants:
ieke Trinks, Peter Baren, Ienke Kastelein, Yvette Teeuwen, Lotte Werkema, Kirsten Heshusius, Kamila Wolszczak, Geerten Ten Bosch, Yvo van der Vat, Kathrin Wolkowicz, Gerwin Luijendijk, Topp & Dubio, Ellen Rodenberg, Maarten Schepers, Jolanda Jansen, Liesje van den Berk, Marita Bullmann, Philemon Mukarno, Martine Viale, Nico Parlevliet, Frans van Lent.

photography: Nico Parlevliet
Equinox was organized by 222lodge  in cooperation with: equinox2equinox.org

« van 4 »