De 222lodge is terug!

Vrijdag 11 maart, 20:00 uur,
ateliergebouw Singel 222 in Dordrecht.
De toegang, koffie en thee zijn vrij.

Ienke Kastelein neemt ons mee op een geconcentreerde wandeling. We vertrekken als groep van de Singel 222 om 20:30.
Na 30 tot 45 minuten neemt Frans van Lent het van Ienke over en leidt hij de groep weer terug naar het ateliergebouw.
Na terugkomst op Singel 222 presenteert Peter Bogers in de Kelder. Een installatie vormt de setting van een performance.
In verband met covid is het werk individueel te bezoeken.


Ienke Kastelein:
a path is made by walking In projecten, performances en wandelingen zoekt Ienke Kastelein naar een zintuigelijke manier om de wereld te (ver)kennen. Het publiek benadert ze daarbij tegelijk als deelnemer en als toeschouwer. Ze verkent grenzen tussen disciplines en betekenislagen. Openbare ruimte en binnenruimte vat ze op als studio, podium of schouwtoneel. Haar aanpak kan worden gezien als scenografie of dramaturgie van de ruimte. Ze omarmt de lichtheid. Haar hele oeuvre is een onderzoek naar en een reflectie op aanwezig zijn en aanwezigheid zelf. Ienke Kastelein woont en werkt in Utrecht.
Ienke Kastelein studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht en fotografie bij studio’s Götze in Haarlem.

Peter Bogers
installatie en performance
Peter Bogers weet met een strakke, analytische blik lichamelijke ervaringen zo te isoleren dat ze – geabstraheerd – boven het niveau van zijn eigen lichaam uitstijgen en voor het publiek bijna fysiek te ervaren zijn. De bezoeker wordt een intense aandacht voor lichaamsbewegingen opgelegd, bewegingen die niet alleen in beeld, maar ook in functie geïsoleerd zijn. Bogers’ installaties en performances kunnen beschouwd worden als pogingen de fundamentele kloof zichtbaar en voelbaar te maken tussen bin­nenwereld en buitenwereld, tussen subject en object, beeld/representa­tie en werkelijkheid. Zijn werk toont nadrukkelijk de gijzeling van de beelden in de orde van de representatie. Een vreemde, in zichzelf besloten orde, die buiten de gewone werkelijkheid valt.

Een deel van het recente werk staat nog altijd in direct verband met in het verleden uitgevoerde performances, hoewel de directe persoonlijke confrontatie nu wordt vermeden. Video, geluid en fotografie worden met al hun manipulatieve mogelijkheden ingezet als intermediair tussen de kunstenaar en het publiek.

 

Frans van Lent
een perfomatieve wandeling
Het werk van Frans van Lent is conceptueel in opzet en minimaal in benadering. Door middel van performatieve en sculpturale methoden richt hij zich op menselijk gedrag in de publieke ruimte en het observeren, verwerken en herdefiniëren van de alledaagse vorm waarin dit zichtbaar is.  Hij gebruikt verschillende methodes, specifiek gekozen voor elke gelegenheid: performance; fotografie, film en geluid, beschrijvende teksten.

Samenwerking met andere kunstenaars en het initiëren van evenementen zijn belangrijke en consistente aspecten van zijn praktijk. In 2014 en 2016 organiseerde hij het Unnoticed Art Festival in de steden Haarlem en Nijmegen en in 2020 en 2021 het Nieuwstraat Festival in Dordrecht. In 2015 startte hij TheConceptBank.org, een gratis online database voor performance concepten.
Samen met Nico Parlevliet heeft hij in 2008 de 222lodge opgezet en sindsdien samengesteld.