Equinox 24 March 2024

Thanks to all for the enthusiasm and persistence on this wet, cold and windy day!
Marita Bullmann, Fred Vos, August S. Geerlings, Ienke Kastelein, Frans van Lent, ieke Trinks, Yvo van der Vat, Nico Parlevliet, Yvette Teeuwen, Philemon Mukarno, Annie Abrahams, Yelena Myshko, Steef van Lent, Topp & Dubio.

« van 2 »

© Nico Parlevliet
Publication permitted with credit.

Same but Different – Equinox to Equinox

Same but Different – Equinox to Equinox is a short duration performance festival taking place on
Sunday 24 March from 13:00 to 14:00 at the Hof in Dordrecht.

Everyone is welcome to participate in openness and solidarity, embracing diversity and acknowledging each other’s individual circumstances, difficulties and conflicts. There is no fixed programme with consecutive performances but everything takes place simultaneously, collaborations can arise spontaneously.

Participants: Marita Bullmann, Fred Vos, August S. Geerlings, Ienke Kastelein, Frans van Lent, ieke Trinks, Yvo van der Vat, Nico Parlevliet, Yvette Teeuwen, Philemon Mukarno, Annie Abrahams, Yelena Myshko, Topp & Dubio.

Same but Different – Equinox to Equinox is an international event for public action for freedom for all people. Every year on the Equinox (in March and September), the duration of day and night is roughly equal around the world. In the spirit of cosmic equality, the event is a global connection for people performing together in public space.
This sharing of time and space brings us closer together, as a temporary (global) community to encourage, through performance art, non-violent expressions for locally specific conditions.

 

Het Hof / Dordrecht
24/03/24 13:00/14:00
photo © Ienke Kastelein

2/2/2/2/2/2/2/2+1

« van 2 »


2/2/2/2/2/2/2/2+1

Resident artists and guests of
Studio building Singel 222 in Dordrecht.
30 September 2023
20:00 – 24:00

Diana van Hal + Evelien de Jong
René de Jong + Led Brand
Manuela Porceddu + Geertje Kapteijns
Nico Parlevliet + André Pielage
Frans van Lent + Marie Claire Gellings
Erik Sep + Rob Vis
Joan Heemskerk + Nina Anin
Henk van Dalen + Corrie Brands
222lodge De Kelder: Kamila Wolszczak.

photos © Nico Parlevliet

Absent yet present

During the equinox, two artists were absent and yet in a way present. On September 23 at 08.49 local time, at the exact moment op the astronomical equinox, Yvette Teeuwen performed for one hour. She made a chalk drawing on location which, despite the rain after application, was still present and visible during the Equinox event.

Ienke Kastelein placed a white plastic chair on the early morning of the Equinox, which she retrieved in the evening, afterwards. During the day, the chair was used, moved and ended up somewhere else on the square.
Absent yet present.

Equinox, the film!

Performers: Anita Araujo, Peter Baren, selina bonelli, Geerten Ten Bosch, Marita Bullmann, Salvatore Crucitti, Helen Davison, August Geerlings, Stvn Girard, Ienke Kastelein, Anne Kolbe, Kees Koomen, Frans van Lent, Christiane Obermayr, j.’P alias, Nico Parlevliet, Thomas Reul, Lucas Tabaschek, Yvette Teeuwen, Topp & Dubio, ieke Trinks, Yvo van der Vat, Fred Vos, Gloria Zeppilli and all casual passers-by.

Dordrecht, Netherlands
24 September 2023
4K video with sound
13:14 min.

© Steef van Lent

Stills Equinox

Some stills as a teaser for the final video.
© Steef van Lent

Equinox September 2023

Hof, Dordrecht, Netherlands,
September 24 2023

Thanks to:  Anita Araujo, Peter Baren, selina bonelli, Geerten Ten Bosch, Marita Bullmann, Salvatore Crucitti, Helen Davison, August Geerlings, Stvn Girard, Ienke Kastelein, Anne Kolbe, Kees Koomen, Frans van Lent, Christiane Obermayr, j.’P alias, Nico Parlevliet, Thomas Reul, Lucas Tabaschek, Yvette Teeuwen, Topp & Dubio, ieke Trinks, Yvo van der Vat, Fred Vos, Gloria Zeppilli and all casual passers-by.

 

« van 3 »

photos © Nico Parlevliet

3.5 times 360°
video © Nico Parlevliet

222lodge 2 juni 2023

222lodge
ieke trinks
ieke trinks
Nico Parlevliet
Frans van Lent

De Kelder: ieke trinks
222lodge: Nico Parlevliet & Frans van Lent

© Nico Parlevliet

Equinox, the video

Hof, Dordrecht, Netherlands,
March 26 2023Participants:
ieke Trinks, Peter Baren, Ienke Kastelein, Yvette Teeuwen, Lotte Werkema, Kirsten Heshusius, Kamila Wolszczak, Geerten Ten Bosch, Yvo van der Vat, Kathrin Wolkowicz, Gerwin Luijendijk, Topp & Dubio, Ellen Rodenberg, Maarten Schepers, Jolanda Jansen, Liesje van den Berk, Marita Bullmann, Philemon Mukarno, Martine Viale, Nico Parlevliet, Frans van Lent.video © Steef van Lent 2023

 

222lodge Extern: Equinox maart 2023

Hof, Dordrecht (NL)
03/26   2023
13:00 – 14:00
Equinox – same but different
-De Equinox is een internationale dag voor publieke acties voor vrijheid voor alle mensen. Op de Equinox, die elk jaar tweemaal plaatsvindt (rond 20 maart en 22 september), duren de dag en de nacht op de hele wereld ongeveer even lang. In deze geest van deze kosmische gelijkheid, ontstaat een globale verbinding tussen mensen die samen performen in de openbare ruimte.
Dit samen delen van tijd en ruimte brengt ons dichter bij elkaar, creëert een tijdelijke wereldwijde gemeenschap die geweldloze uitingen aanmoedigt, door middel van performance kunst in lokaal-specifieke omstandigheden.
Iedereen is welkom om met openheid en in solidariteit deel te nemen, om de diversiteit te omarmen en te belichamen, en om tegelijkertijd elkaars individuele omstandigheden, moeilijkheden en conflicten te erkennen.-Samenwerkingen ontstonden spontaan. Er was geen programma met opeenvolgende performances. Alles vond gelijktijdig plaats binnen het aangegeven uur.  
Equinox – same but different
The Equinox is an international day of public action for freedom for all people. On the Equinox, which takes place twice each year (around 20 March and 22 September), the day and night last approximately the same length around the world. In this spirit of this cosmic equality, a global connection emerges between people performing together in public space.
This sharing of time and space together brings us closer together, creates a temporary global community that encourages non-violent expression, through performance art in local-specific conditions.
All are welcome to participate with openness and in solidarity, to embrace and embody diversity, while acknowledging each other’s individual circumstances, difficulties and conflicts.Collaborations arose spontaneously. There was no programme of consecutive performances. Everything took place simultaneously within the specified hour.
Deelnemers/Participants:
ieke Trinks, Peter Baren, Ienke Kastelein, Yvette Teeuwen, Lotte Werkema, Kirsten Heshusius, Kamila Wolszczak, Geerten Ten Bosch, Yvo van der Vat, Kathrin Wolkowicz, Gerwin Luijendijk, Topp & Dubio, Ellen Rodenberg, Maarten Schepers, Jolanda Jansen, Liesje van den Berk, Marita Bullmann, Philemon Mukarno, Martine Viale, Nico Parlevliet, Frans van Lent.

photography: Nico Parlevliet
Equinox was organized by 222lodge  in cooperation with: equinox2equinox.org

« van 4 »

Equinox – Same but Different

Het Hof, Dordrecht
Sunday March 26 2023
13:00 – 14:00

Equinox – same but different is an international event for public action for freedom for all people. Every year on the Equinox (around 20 March and 21 September), the duration of day and night is roughly equal around the world. In the spirit of cosmic equality, the event is a global connection for people performing together in public space.

This sharing of time and space brings us closer together, as a temporary (global) community to encourage, through performance art, non-violent expressions for locally specific conditions.
Equinox – same but different  takes place at the Hof in Dordrecht.
Everyone is welcome to participate with openness and in solidarity, embracing and embodying diversity while acknowledging each other’s individual circumstances, difficulties and conflicts.

There will be no programme of consecutive performances but everything takes place simultaneously, collaborations can arise spontaneously.
Participants: ieke Trinks, Peter Baren, Ienke Kastelein, Yvette Teeuwen, Lotte Werkema, Kirsten Heshusius, Kamila Wolszczak, Geerten Ten Bosch, Yvo van der Vat, Kathrin Wolkowicz, Gerwin Luijendijk, Anne Kolbe, Topp & Dubio, Ellen Rodenberg, Maarten Schepers, Jolanda Jansen, Liesje van den Berk, Marita Bullmann, Martine Viale, Philemon Mukarno, Nico Parlevliet and Frans van Lent. Organized by 222lodge  in cooperation with: equinox2equinox.org

222Lodge met Jan Barel en André Pielage

222lodge is terug in haar oorspronkelijke vorm: twee kunstenaars zijn uitgenodigd om een programma samen te stellen met beeld- en geluidsfragmenten die zij als inspirerend ervaren. Daarbij kan alles worden getoond behalve het eigen werk. De presentatie begint om 20:30 en vindt plaats in het atelier van Frans van Lent in het ateliergebouw aan de Singel 222. De deur is open vanaf 20:00 uur. De toegang is vrij.

Over Jan Barel:
‘Taal en vondsten in mijn directe omgeving zijn de belangrijkste bronnen voor mijn werk.Een foto of een voorwerp in mijn atelier, de naam van een vrouw op een boot: alles kan aanleiding zijn voor een schilderij.Intuïtief verzamel ik die beelden die eventueel bruikbaar zijn voor een werk.In de uitvoering er van voel ik een grote vrijheid: het schilderij dat ik ga maken hoeft niet per se op het vorige te lijken’.

janbarel.com

Over André Pielage:
Een innerlijke beleving speelt zich per definitie in meerdere dimensies af. André Pielage wil dat niet als spirituele boodschap verkondigen, maar bezien vanuit een objectief standpunt. Zijn installaties en objecten hebben als belangrijkste thema de ruimte, of specifieker: de tussenruimte, die in zijn werk een even grote betekenis vertegenwoordigt als de ruimte die het materiaal zelf inneemt. Inherent aan zijn streven kenmerkt het werk van André Pielage zich meestal door transparantie of ijlheid. Het delicate karakter combineert hij met monumentaliteit, juist om de ruimte in het werk fysiek voelbaar te maken.

andrepielage.nl

Topp & Dubio in De Kelder

Het kunstenaarsduo Topp & Dubio vervolgt haar onderzoek naar het begin van een verhaal in een serie performatieve installaties. Ditmaal met behulp van audiovisuele middelen in De Kelder van 222Lodge.

Topp & Dubio bestuderen en onderzoeken de werkelijkheid vanuit een conceptueel uitgangspunt, vaak voortkomend uit plotselinge momenten van nieuwsgierigheid en een onstuitbaar verlangen om parallelle werelden te verkennen. Hun projecten richten zich op feit en fictie, het concept van de kunst versus het dagelijkse leven, het persoonlijke en het publieke, de dubbelzinnigheid van betekenis en begrip, de romantiek van de verbeelding en de absurditeit van de werkelijkheid die ons dagelijks wordt opgedrongen door geautoriseerde en ongeautoriseerde media.

topp-dubio.nl

Topp & Dubio’s introductie op 222Radio

Vrijdag 14 oktober!

222Lodge met Ralf Kokke en Tonio de Roover

222lodge is terug in haar oorspronkelijke vorm: twee kunstenaars zijn uitgenodigd om een programma samen te stellen met beeld- en geluidsfragmenten die zij als inspirerend ervaren. Daarbij kan alles worden getoond behalve het eigen werk. De presentatie begint om 20:30 en vindt plaats in het atelier van Frans van Lent in het ateliergebouw aan de Singel 222. De deur is open vanaf 20:00 uur. De toegang is vrij.

Beeldend kunstenaar Tonio de Roover (1973, Bergen op Zoom) maakt installaties, sculpturen en foto’s. Hij is geïnteresseerd in de relatie tussen sociale en materiële structuren. De Roover maakt deze vaak onzichtbare relatie tussen materialiteit en sociale, psychologische en maatschappelijke kwesties op subtiele wijze zichtbaar.
Alledaagse materialen en observaties dienen als vertrekpunt, die in zijn werk verplaatst worden naar een autonome context en gebruik.
Tonio de Roover woont en werkt in Rotterdam.

TonioDeRoover.nl

De kleurrijke, speelse schilderijen van Ralf Kokke (1989, Rotterdam) komen voort uit een onderbewustzijn, een fantasie die zijn droomwereld zo dicht mogelijk benadert. Hij creëert een werksituatie waarin deze beelden ongeremd en ongefilterd tot uiting kunnen komen. Door direct na het drinken van zijn ochtendkoffie te beginnen met schilderen, dus zonder tijd te nemen om na te denken, zich zo min mogelijk voor te bereiden en dingen gewoon te laten gebeuren, blijven de gemaakte beelden zo dicht mogelijk bij hemzelf. De  schilderijen die ontstaan, beschouwt Ralf als zo betrouwbaar mogelijke beschrijvingen van zijn persoonlijke omgeving.
Ralf Kokke woont en werkt in Dordrecht.

RalfKokke.com

Vrijdag 14 oktober20:30 uur 222Lodge en 222Kelder
Zaterdag 15 oktober, 20:00 uur 222Kelder
Ateliergebouw Singel 222, 3311 KV Dordrecht.

De 222lodge is terug!

Vrijdag 11 maart, 20:00 uur,
ateliergebouw Singel 222 in Dordrecht.
De toegang, koffie en thee zijn vrij.

Ienke Kastelein neemt ons mee op een geconcentreerde wandeling. We vertrekken als groep van de Singel 222 om 20:30.
Na 30 tot 45 minuten neemt Frans van Lent het van Ienke over en leidt hij de groep weer terug naar het ateliergebouw.
Na terugkomst op Singel 222 presenteert Peter Bogers in de Kelder. Een installatie vormt de setting van een performance.
In verband met covid is het werk individueel te bezoeken. Lees verder “De 222lodge is terug!”

The Second Night of Experimental Boredom

At the end of 2019 The Second Night of Experimental Boredom will take place, at 222lodge and in the city of Dordrecht, the Netherlands.

For this occasion we are looking for works of art, relevant to the subject, in every thinkable variety. Please send us videos, audios, text works, scores for performance or whatever you come up with. If you need us to execute your work, we will do that according to your instructions.

There will be a selection of quality and diversity in relation to the subject. We will also select on the feasibility of the submissions. And of course we prefer the works not to be boring.

Send your submissions, together with your name and web references, to: boredom@222lodge.nl.
Deadline: August 1, 2019. The program will be published in the first week of September.
Please understand, this is a no-budget organisation, so we cannot pay expenses!
We will keep you informed!

photo: Post-it disco: Greig Burgoyne © 2019

The First Night of Experimental Boredom

De Eerste Avond van Experimentele Verveling vindt plaats in en buiten het ateliergebouw aan de SingelHet programma begint op Zaterdag 12 januari om 20:00 uur in het atelier, Singel 222 in Dordrecht,en zal eindigen om 00:00 uur voor de etalage van By Branderhorst, Voorstraat 199, waar vanaf vrijdag het realtime videowerk 24H van Joyce Overheul wordt getoond.

Het programma van The First Night bevat beeld, geluid, tekst en performances van:

Andrew McNiven, David Sherry, Deirdre Macleod & William Mackaness, Duncan Poulton, Emilia Grzeczka, Esther Polak & Ivar van Bekkum, Frans van Lent, Greig Burgoyne, Guillaume Dufour Morin, Heinrich Obst, Ienke Kastelein, Jackson Moore, Jolanda Jansen, Joyce Overheul, Kayleigh Smetsers, Kristel Rigaud, Laura Gillmore, Manuela Porceddu, Marie Claire Gellings, Natalie Fyfe, Nico Parlevliet, Sandra Araújo, Topp & Dubio en VONK.

The First Night of Experimental Boredom  takes place in and outside of the studio building at the Singel. The program starts on Saturday 12 January at 20:00 in the studio, Singel 222 in Dordrecht, and will end at 00:00 in front of the shop window of By Branderhorst, Voorstraat 199, where the real-time video 24H by Joyce Overheul will be on display.

The program of The First Night consists of images, sound, texts and performances of:

Andrew McNiven, David Sherry, Deirdre Macleod & William Mackaness, Duncan Poulton, Emilia Grzeczka, Esther Polak & Ivar van Bekkum, Frans van Lent, Greig Burgoyne, Guillaume Dufour Morin, Heinrich Obst, Ienke Kastelein, Jackson Moore, Jolanda Jansen, Joyce Overheul, Kayleigh Smetsers, Kristel Rigaud, Laura Gillmore, Manuela Porceddu, Marie Claire Gellings, Natalie Fyfe, Nico Parlevliet, Sandra Araújo, Topp & Dubio and VONK.

Toegang vrij / No entrance fee

Nieuwe boomaanplant!

Tekst van Frans van Lent en Saskia Meesters ter gelegenheid van de plaatsing van de eerste nieuwe boom in de Museumstraat op 12 december 2018:

Op 14 april van dit jaar, om 9 uur, kwamen er op uitnodiging van Saskia Meesters en Frans van Lent 14 kunstenaars samen om op de afgezaagde stammen in de Museumstraat een kunstwerk te plaatsen. Het idee was dat de afgezaagde bomen in deze vorm als sokkel voor een kunstwerk nog een tijdelijke betekenis zouden krijgen. In voorbereiding op de herbestrating waren alle aanwezige bomen afgezaagd op ruim een meter hoogte en de straat die er altijd trots en groen bij lag was nu in een onttakelde staat terecht gekomen en zou dat een flink aantal maanden blijven. De manifestatie met de naam De Plint was dan ook vooral een kunstzinnig antwoord op de  visuele onverschilligheid. In slechts een dag tijd waren alle bomen door kunstenaars gereserveerd, het initiatief had blijkbaar voor velen betekenis.

Onlangs kregen wij de uitnodiging om bij te dragen aan de plaatsing van de nieuwe bomen in de straat. Zoals het plaatsen van jonge bomen het enig acceptabele antwoord is op het weghalen van oude bomen, zijn wij op deze manier in staat ons, op 14 april begonnen initiatief af te sluiten door een laatste toevoeging te doen, door een punt te zetten. We hebben de deelnemers van het project gevraagd een kleine artistieke donatie te doen: een paar regels tekst, een tekening, een schets. Die hebben we verzameld in een glazen buisje dat vervolgens werd verzegeld. Als in een tijdcapsule worden onze wensen nu aan de wortels van de boom en daarmee aan de toekomst toegevoegd. 

Zoals wensen nooit hardop mogen worden uitgesproken, zo zijn deze visuele boodschappen niet bedoeld om getoond te worden. Het glazen buisje is een mascotte om de bomen in hun opgroeien te vergezellen gedurende een lang leven. Voor ons betekent deze toevoeging dat bomen in onze straten niet alleen een zaak zijn van de natuur, maar vooral ook van cultuur.

In het buisje bevindt zich werk van: Margreet Huisman, Topp & Dubio, Ton Kraayeveld, Theun Okkerse, David Timmer (Juno), Kitty van der Veer, Saskia Meesters, Manuela Porceddu, Fransje Diekmann, Ton van Dalen, Frans van Lent

De Plint

        

In de Museumstraat in Dordrecht (waar het Dordrechts Museum te vinden is) zijn, vanwege een voorgenomen nieuwe bestrating, op ruwweg 120 cm hoogte alle bomen afgezaagd. Het is de bedoeling om tijdens de bestrating de nog overgebleven stammen en wortels uit te graven.

Saskia Meesters en Frans van Lent namen het initiatief om, zonder gevraagde toestemming of aanwezige fondsen, de geamputeerde stammen te gebruiken als sokkels voor tijdelijke werken, statements, visuele uitspraken. Er zijn in totaal 14 stammen dus we zoeken naar evenzoveel kunstenaars die aan dit project willen deelnemen. Heb je er zin in deel te nemen, bedenk je dan dat je werk wel vogelvrij is, dwz dat het blootstaat aan aan weer en wind, aan mogelijke vernieling of diefstal en dat er auto’s dichtbij zullen staan.

Heb je zin en interesse om aan dit project deel te nemen, schrijf dan een mailtje naar saskia@saskiameesters.nl of naar mail@fransvanlent.nl.
Bellen mag ook.

NB: Op zaterdag 14 april om 9 uur zien we iedereen graag in de Museumstraat om de werken te installeren.
Koffie met een koekje!
Zet het geluid aan!

 
Klik op plattegrond voor vergroting

Boom 1: Margreet Huisman
Boom 2: Rowan van der Sterren
Boom 3: Maureen Bachaus & Maarten van den Berg
Boom 4: Topp & Dubio
Boom 5: Yvo van der Vat
Boom 6: Ton Kraayeveld
Boom 7: Theun Okkerse
Boom 8: David Timmer
Boom 9: Kitty van der Veer
Boom10: Saskia Meesters
Boom11: Manuela Porceddu
Boom12: Fransje Diekmann
Boom13: Ton van Dalen
Boom14: Frans van Lent

Op vrijdag 13 oktober aanstaande organiseert 222lodge
Denial as the Leading Principle
Een wervelende collage van beeld, geluid en tekst. In 2 uur tijd trekt het werk van 43 kunstenaars aan u voorbij!
Om even op adem te komen is er halverwege het programma een pauze.

Op vrijdag 6 oktober aanstaande organiseert 222lodge
Denial as the Leading Principle, een wervelende collage van beeld, geluid en tekst.
In 2 uur tijd trekt het werk van 43 kunstenaars aan u voorbij! Om even op adem te komen is er halverwege het programma een pauze.

Cinema The Movies
Dordrecht.
De entrée gratis maar er zijn zeer beperkt plaatsen beschikbaar. Wilt u zeker zijn van een plaats, reserveer dan op tijd door een mailtje te sturen naar Denial@222lodge.nl.  Als er nog ruimte is dan sturen wij u een bevestiging en wordt uw plaatsje tot 19:45 uur vastgehouden.

 

Summer at TheConceptBank!


This summer TheConceptBank is open to submissions again!

Please send your performance concept (150 words max.) to: summer@theconceptbank.org.
and don’t forget to include:
-your name,
-the name of the work and
-the year of production,
-a link to a website with professional information (just as a reference for the organisation).
Please understand we can only select your works if this information is included!
Deadline: September 21 2017, 23:59

Of course your work will always remain your property. 
You can, at any time, choose to withdraw it from TheConceptBank.

Theconceptbank.org is a non-profit initiative.
The use of the databank is free for everybody.
TheConceptBank is part of UnnoticedArt.com.

Photo: installation ‘Field of Joy’, © Yvo van der Vat 2017.

Denial as the leading principle222lodge organises a night for short video-, sound- and textpieces
Friday October 6 at 20:00 at Cinema The Movies, Dordrecht, the Netherlands.

The program:

Albert Allgaier (AUT)
Anna Beata Baranska (POL)
Neno Belchev (BGR)
Jason Bernagozzi (USA)
Jacob Bertilsson (SWE)
Sarah Boulton (GBR)
Fair Brane (USA)
Evelin Brosi (BEL)
Osvaldo Cibils (URY)
Walker Citizen (ESP)
Nance Davies (USA)
Robert Ladislas Derr (USA)
Robert Dohrmann (USA)
Fran & Jim (FRA)
Thomas Geiger (DEU)
Marte Hodne Haugen (NOR)
Bill Hill (USA)
Ena Kielska (POL)
Sally Grizzell Larson (CAN)
Frans van Lent (NLD)
Jordan Marty (USA)
Andrew McNiven (GBR)
Richard Munaba (USA)
Moira Ness (CAN)
Heinrich Obst (BEL)
Alisa Oleva (RUS)
Joyce Overheul (NLD)
Nico Parlevliet (NLD)
Open Pirate (USA)
Manuela Porceddu (NLD)
Ellen Rodenberg (NLD)
Camomille de Rodríguez (ESP)
Damian von Rosemarín (ESP)
Heekyung Ryu (KOR)
The Unstitute (GBR)
ronnie s. (NLD)
Heath Schultz (USA)
Astris Seme (AUT)
Clinton Sleeper (USA)
Eda Sutunc (TUR)
Joel Swanson (USA)
Yvo van der Vat (NLD)
Barrett White (USA)